Fra Skoglund til Mikkelsbonn over Grønland

Skoglund-Svartvann-Grønland-Mikkelsbonn-Skoglund

  • Høydestigning: 248 m
  • Distanse: 14,5 km

Klikk på grafen for mer informasjon

Parkering ved Skoglund. Løypa begynner på den andre siden av E16.

Følg skilting til Svartvann, deretter Grønland og Mikkelsbonn.

Det er en relativt bratt stigning i litt over 2,5 km før en får et slakkere parti ved Svartvann. Etter Svartvann er det på ny en stigning opp til Grønland.

Ruten kan kombineres med tur til Sollihøgda, Haveråsen og Sandungen.

Referanse til Skiforeningens markadatabase: 34